Hoppa till innehåll

Stiftelsen

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utbildning inom området entreprenörskap. Stiftelsen kan även främja annan forskning och utbildning, främst inom teknik och ekonomi.  Stiftelsen ska i första hand gynna forskning och utbildning inom Västra Götalandsregionen. Verksamhet som är förlagd till Stenungsundsområdet ska särskilt prioriteras. Med Stenungsundsområdet inkluderas Tjörn och Orust.  

Den löpande avkastningen på stiftelsens kapital får användas till främjande av ändamålen.  Stiftelsen äger idag 5% av aktierna och målsättningen är att stiftelsen ska bli majoritetsägare av Hogia. Ägandet av Hogia-aktier ger Stiftelsen utdelningspengar. Eftersom en stiftelse inte har några ägare så går aktieutdelningen till att främja entreprenörskap.

Stiftelsen ska bidra aktivt till att Hogia fortsätter att utvecklas i enlighet med de värderingar som gällt i bolaget sedan det grundades.  Den långsiktighet som uttrycks i affärsidén motsvaras i Hogia-gruppens fall av en ovanlig långsiktighet vad gäller såväl ägarbilden som finansieringen av verksamheten. Det har aldrig tagits in något externt kapital i verksamheten utöver de ursprungligen satsade 5 000 kronorna. Hogia-gruppen har heller inga lån. Verksamheten har alltså på ett för svenskt näringsliv unikt sätt självfinansierats sedan starten. 

Hogia-gruppen har under hela sin existens varit ägd av Bert-Inge och Åse Hogsved och deras söner Johan och Markus. Inga aktier har någonsin sålts till utomstående. Bert-Inge och Åse Hogsveds Stiftelse kommer nu att ytterligare ”permanenta” denna långsiktighet i ägarbilden.

Stiftelsens styrelse

Bert-Inge Hogsved är grundare av Hogia och stor ägare i företaget. Han var VD för Hogia i 42 år och är idag styrelseordförande i företaget. Åse Hogsved har varit verksam i Hogia sedan starten. Hon är stor ägare i företaget. Henrik Friberger är Hogias bolagsjurist sedan flera år tillbaka och har en bred erfarenhet av affärsjuridik.

Bert-Inge Hogsved

Ordförande

/

Åse Hogsved

Ledamot

Henrik Friberger

Ledamot

Bert-Inge och Åse Hogsveds stiftelse
Hakenäs 101, 444 47 Stenungsund
Org nr: 802481-3282

Kontakta oss