Hoppa till innehåll

Bert-Inge Hogsveds pris

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap delas ut av Forum för tekniska fysiker på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Priset har delats ut varje år sedan 2011. Under 2023 kommer priset även att börja att delas ut på Gymnasieskolan Nösnäs i Stenungsund.

Priset på Chalmers, Göteborg

Läs mer Bert-Inge Hogsveds Pris – Forum för tekniska fysiker

Priset på Gymnasieskolan Nösnäs, Stenungsund

Duktiga elever på Nösnäs kan vinna Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Priset finns för elev eller en grupp elever på Teknikcollege som studerar i årskurs 2, årskurs 3 eller på Gymnasieingenjörsutbildningen. Teknikcollege årskurs 4, dvs Gymnasieingenjörsutbildningen är till vissa delar förlagd till Hogias lokaler.

Priset delades ut för första gången i maj 2023. Utöver äran får vinnaren 10 000 kronor.

OBS! Urvalsprocessen sker inom Nösnäs gymnasieskola och Chalmers högskola. Inga ansökningar ska skickas till Stiftelsen eller till Hogia.

Bert-Inge Hogsveds pristagare på Nösnäs

2023 Pontus Olsson, Alex Olsson och Karl-Johan Söderberg

Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap tilldelas Pontus Olsson, Alex Olsson och Karl-Johan Söderberg för sitt arbete med framtagandet av Infobord, ett interaktivt läromedel som ska göra det enklare, roligare och lättare för alla åldrar att lära sig göra klimatsmarta val genom att visa och jämföra utsläpp och innehåll i olika matvaror.

Årets vinnare har visat på ett stort mått av entreprenörskap genom att ta en idé till en säljbar produkt. Hållbarhet går som en röd tråd genom hela projektet alltifrån valet att använda återvunnet material till val av buss och cykel vid behov av transporter. Det fanns redan från början en tydlig vision och ett tydligt koncept för vad man ville uppnå. Projektet kommer att vara till nytta för många och bidra till att öka medvetenheten kring vårt klimatavtryck.

Bert-Inge Hogsveds pristagare på Chalmers

2023 Esmée Berger, Ida Ekmark och Nils Grimbeck

I år har priskommittén för Bert-Inge Hogsveds pris beslutat att dela ut priset till två olika projekt, Nils Grimbecks projekt Matte EX samt Ida Ekmark och Esmée Bergers projekt STREAM.

Matte EX är ett projekt som genom Nils Grimbecks framgångsrika insatser riktar sig till elever i alla Partille högstadieskolor med extra fallenhet för matematik. Matte EX ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med svårare problem och utmana dem så att de fördjupar sitt intresse för ämnet.

Ida Ekmark och Esmée Berger har tagit fram modelleringsverktyget STREAM, som gör det möjligt att studera hur fusionsreaktorer kan startas på ett säkert sätt. Verktyget har gjorts allmänt tillgängligt som öppen kod och har väckt stort intresse internationellt.

2022 Simon Pettersson Fors och Erik Lindgren

Simon Pettersson Fors och Eric Lindgren
Bert-Inge Hogsveds pris

Simon Pettersson Fors och Eric Lindgren fick Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap för deras imponerande entreprenörskap och stora tekniska kunnande i utvecklingen av den digitala lär plattformen YATA.

YATA erbjuder helt nya vägar att stärka studenters lärande, uppmuntrar och förbättrar kommunikationen mellan studenter, samt mellan studenter och lärare, genom hela lärprocessen. I samtal med pristagarna hösten 2022 framkom det att både Simon och Eric doktorerar och har undervisning i kurser på Chalmers. YATA är i drift och fortsätter att vidareutvecklas. Prispengarna användes till att utveckla YATA.

2021 Johan Rogestedt och Johan Högstrand

Johan Rogestedt och Johan Högstrand. Bert-Inge Hogsveds pris

Johan Rogestedt och Johan Högstrand fick Bert-Inge Hogsvedspris för deras entreprenöriella insatser att skapa ett icke-invasivt system om mäter laktat (mjölksyra) i blodet för snabb bedömning av utmattningsgrad.

De har i sitt examensarbete kunnat följa laktatnivåer utan blodprov och designat en prototyp som testats i fält med lovande resultat. Arbetet har innefattat teoretiskt och laborativt arbete, utvecklande av en prototyp samt marknadsbedömning.

2020 Filip Heikkilä

Filip Heikkilä Bert-Inge Hogsveds pris

Filip Heikkilä fick Bert-Inge Hogsveds pris för sin kreativa utveckling av ett rymdinspirerat dator/mobilspel.

Spelet använder gravitationskraften som en grundläggande spelmekanism bland annat för att öka intresset för rymden. Spelet baseras på simulering i komplexa miljöer.

2019 Albin Annér och David Kastö

Albin Annér och David Kastö Bert-Inge Hogsveds pris

Albin Annér och David Kastö får Bert-Inge Hogsveds pris för arbetet med att utveckla principer för att kunna skilja ett fosters hjärtljud från moderns.

Detta är av stor vikt vid förlossningar och kan särskilt underlätta om det uppstår komplikationer. Pengarna från priset investerades direkt i projektet som drevs vidare och kom så långt som till ansökan för teknisk studie.

Bert-Inge och Åse Hogsveds stiftelse
Hakenäs 101, 444 47 Stenungsund
Org nr: 802481-3282

Kontakta oss